LUCHTVAART VERENIGING TWENTHE

In 2007 werden de clubavonden gehouden in gebouw Z14.
Zo ook de ruilbeurs voorafgaand aan de luchrtvaartdag te Luttikhuis.
Veel fotomateriaal is hier niet van. Dia's waren er toen in overvloed.