LUCHTVAART VERENIGING TWENTHE


Wie heeft er nu geen zin het Twentse land van boven te bekijken?
Voor familiarisatievlucht/introductievlucht  vanaf Twenthe kunt u op basis van gedeelde kosten meevliegen met
LVT-lid Bob Fischer.
Het is ook mogelijk om naar een ander vliegveld te vliegen. Meerdere LVT-leden gingen u voor.

Voor verdere inlichtingen mailto:b.fischer@kpn.nl
of 06-15359367.